Ukládání odpadu
Půjčovna strojů
Stavební činnost

Ceník ukládání odpadů

 

Katalogové číslo Název Velikost  

    Cena / t    

od 1.8.2022

17 05 04 Zemina     250,-
17 05 04 Zemina s kamením nebo se stavební sutí do 20×20 cm   300,
17 05 04 Zemina s kamením nebo se stavební sutí nad 20×20 cm, max. do 50 cm   350,-
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady do 20×20 cm   500,-
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady nad 20×20 cm, max. do 50 cm   600,-
17 01 01 Beton bez příměsí * do 20×20 cm   300,-
17 01 01 Beton bez příměsí * nad 20×20 cm, max. do 50 cm   350,-
17 05 08  Štěrk ze železničního svršku 0–63 mm    300,-
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 do 20×20 cm   500,
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 nad 20×20 cm, max. do 50 cm   600,-
       Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH 

* příplatek 300,- Kč / t za vyčnívající výztuž o více než 15 cm

Při velikosti odpadů nad 50 cm bude účtován příplatek 300,- Kč / t

Při zjištění příměsí typu komunálního odpadu bude účtován příplatek 800,- Kč / t

Před zahájením dovozu odpadu bude dodavatelem vyplněn základní popis odpadu a doložen rozbor,

který splňuje limitní hodnoty uvedené ve vyhlášce č. 294/2005 Sb. tabulky č. 10.1, 10.2 a v případě sedimentu tabulky č. 10.3.