Ukládání odpadu
Půjčovna strojů
Stavební činnost

Zaměření naší společnosti

– ukládání a recyklace stavebních odpadů

– realizace staveb v oblasti:

zemní práce
komunikace
chodníky
zpevněné cesty
základní technická vybavenost pro RD
kanalizace
vodovody
monolitické konstrukce
zemní poldry
regulace potoků
odbahňování rybníků
demolice objektů